1- Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
a. Còn trong thời hạn bảo hành 6 tháng tính từ ngày giao hàng
b. Sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng của Takumi gửi kèm trong mỗi sản phẩm (người sử
dụng không cố tình làm hư hại sản phẩm)
c. Giày hở đế, ảnh hưởng tới tính năng bảo vệ do lỗi kỹ thuật của sản phẩm (sản phẩm bung đế
ít nhất 1/4 đế giày)
d. Sản phẩm được mua tại Công ty TNHH Takumi Safety Việt Nam và tuân theo đúng môi
trường sử dụng của từng sản phẩm
e. Sản phẩm chưa qua tự ý sửa chữa

2- Điều kiện từ chối bảo hành:

Những sản phẩm không thuộc điều kiện bảo hành ở Mục 1 và không ảnh hưởng đến tính năng bảo
hộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, thì từ chối bảo hành.

3- Cách thức bảo hành:

a. Quý khách hàng vui lòng gửi sản phẩm nằm trong diện được bảo hành đến Công ty TNHH
Takumi Safety Việt Nam.
b. Sau khi nhận được sản phẩm yêu cầu bảo hành từ Quý khách hàng, bộ phận giám định
Takumi sẽ kiểm tra và thông báo cho Quý khách hàng về tình trạng bảo hành sản phẩm.
c. Nếu sản phẩm nằm trong diện được bảo hành, chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành (sữa chữa
hoặc đổi mới tùy từng trường hợp cụ thể) và gửi trả lại sản phẩm cho Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

d. Sản phẩm mà công ty đổi mới cho Quý khách hàng được tiếp tục bảo hành như một sản phẩm
mới với thời gian bảo hành được tính theo thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm
Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng vệ sinh giày trước khi bảo hành.