Tự bảo vệ mình tại nơi làm việc để luôn bảo đảm an toàn

Trong cả quá trình làm việc, người lao động rất dễ bị ảnh hưởng, tác động từ những yếu tố tiềm ẩn có thể gây rủi ro tai nẹn la động ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là cả tính mạng của người lao động. Do đó, mỗi người cần tự bảo vệ mình tại nơi làm việc để tránh những ảnh hưởng hoặc hạn chế hậu quả của những tai nạn lao động có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

tu-bao-ve-ban-than
Huấn luyện an toàn để tự bảo vệ bản thân

Để đảm bảo an toàn lao động cũng như để mọi người lao động hành động vì sự an toàn của chính mình. Cũng như bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo đúng điều 17 luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, cụ thể người lao động phải tuân thủ những điều luật dưới đây:

1. Chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy trình về yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động do người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

2. Tuân thủ đúng pháp luật và nắm vũng kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Sử dụng và bảo quản những phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân được cung cấp trang bị, những thiết bị an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hoặc trong môi trường quy định.
4. Tham gia huấn luyên an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử những những trang bị, máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
tu-bao-ve-minh-tai-noi-lam-viecj-2
Tuân thủ đầy đủ những nôi quy, quy định tại nơi làm việc
5. Ngăn chặn những nguy cơ trự tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

6. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động, sự cố hay phát hiện những nguy cơ có thể xảy ra sự cố, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.

7. Chủ động tham gia vào những hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mỗi hành động, mỗi việc làm của mỗi cá nhân người lao động tại nơi làm việc dù lớn hay nhỏ nhưng đây chính là những hành động để bảo vệ chính sự an toàn của bản thân mình cũng như gốp phần đảm bảo an toàn cho tập thể. An toàn cho người người xung quanh khu vực làm việc cũng như tài sản của người sử dụng lao động.

Vì vậy, đã là người lao động thì chỉ bước vào nơi làm việc khi đã hiểu rõ những nguyên tắc, quy định bảo đảm an toàn lao động. Cũng như trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.

Xem thêm: https://takumisafety.com.vn/nhung-bien-phap-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-san-xuat/